Jak uzupełnić atrament w zapowietrzonych wężykach

w Océ TCS 300 / TCS 500

Wprowadzenie

W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia, wężyki zasilające głowice w atrament muszą być wypełnione atramentem. W przypadku gdy jest w nich zbyt dużo powietrza grozi przedwczesnym zużyciem głowicy w wyniku zużycia tuszu w głowicy i brakiem jego uzupełnienia poprzez wężyki zasilające tusz.
Poniższa procedura przedstawia niezbędne kroki w jaki sposób uzupełnić tuszem wężyki zasilające.

Wymagane narzędzia:

Uwaga:

Upewnij się iż kaseta konserwacyjna jest zainstalowana w ploterze.

Korekcje:

 1. Włączyć ploter.
 2. Przełącz ploter w tryb "Off line" (przycisk po lewej dolnej stronie konsoli)
 3. Wskaż i Wybierz “Konfiguruj system" klawiszami nad ekranem (Menu 9)
 4. Dalej” -> Zaznacz "Tylko Service"
  Wpisz hasło: 3 x lewy klawisz pod ekranem, 2 x prawy klawisz pod ekranem, 3 x lewy klawisz pod ekranem i wybierz „Dalej” na górze po prawej
  Użyj przycisków znajdujących się zaraz pod wyświetlaczem/ekranem.
 5. Wybierz "Obsługa głównej pompy"
 6. Karetka/Zespół z głowicami przejedzie/wysunie się na środek plotera.
 7. Otwórz górną pokrywę.
 8. Podłącz narzędzie serwisowe do zaciągania atramentu (znajduje sie w prawych drzwiczkach plotera) do gniazda pompki zespołu zaciągania atramentu (czarny prostokąt z gumy po prawej stronie pod pokrywą górną).
  (Mniejsza część końcówki narzędzia serwisowego wchodzi w gniazdo pompki…)
  Widok podłączonego narzędzia serwisowego do zaciągania atramentu do gniazda pąpki zespołu zaciągania atramentu.
  Widok podłączonego narzędzie serwisowe do zaciągania atramentu do gniazda pompki zespołu zaciągania atramentu.
 9. Wciśnij “Włączona” aby włączyć pompkę zaciągania atramentu na ekranie.
 10. Podłącz drugą końcówkę narzędzia serwisowego do gniazda zasilającego atrament przy głowicy (po uprzednim wyjęciu głowicy), który wymaga uzupełnienia (zaciągnięcia atramentu w związku z pustą rurką). Trzymaj dociśnięte narzędzie do gniazda do czasu gdy w wężyku narzędzia serwisowego pojawi się atrament (ok. 1-3cm zaciągniętego w narzędzie serwisowe-wężyk, aby wyeliminować zawartość powietrza w wężyku zasilającym).
  Widok podłączonego narzędzia serwisowego do zaciągania atramentu do gniazda pąpki zespołu zaciągania atramentu.

 11. Włóż wyjętą głowicę na miejsce (lub nową jeśli zachodzi konieczność wymiany)
 12. Weź do pojemniczka odrobinę czystej wody.
 13. Zanurz końcówkę narzędzia serwisowego na chwilkę w wodzie aby “zaciągnąć” odrobinę wody w wężyk narzędzie serwisowe do zaciągania atramentu celem jego oczyszczenia z atramentu.
 14. Wciśnij “wyłączona” na ekranie (prawy dolny klawisz)
 15. Rozłącz narzędzie serwisowe do zaciągania atramentu.
 16. Zerknij na otwór po lewej stronie zespołu z głowicami (karetki) upewniając się, że nie widać w nim zapowietrzonych rurek atramentu.
 17. Wciśnij “Dalej” na wyświetlaczu (klawisz prawy górny).
 18. Zamknij górną pokrywę jak zaznaczono na ekranie.
 19. Odłóż narzędzie serwisowe na miejsce (noga po prawej stronie plotera)
 20. Ewentualnie wykonaj "Optymalizuj jakość wydruku". Wymiany głowicy najlepiej jest wykonać za pomocą kreatora „Wymień gł. Drukującą” w menu offline poz. 4.

 Read more »